pre mladých od 13 rokov vyššie. Tábor organizuje ústredie duchovnej služby v ozbrojených zložkách SR od 4. 8. do 10. 8. na chate Havranovo. Semináre pre chlapcov i dievčatá, dobré hry a iné Téma: LEPŠIE JE DÁVAŤ, AKO BRAŤ.
Nakoľko deti vojakov nezaplnili počet miest, ponúkame to pre vaše spoločenstvá. Prípadne dotazy na 0905 362 866 - Vojto Sirkovský