21. 7. 2024 

začiatok o 9:30 hod.

Kázeň: Peter Šrankota

Téma: "Uprostred skúšky”
Text: Matúš 14:22-33


Vedenie: Peter Pribula

 

 

-->Bohoslužba online<--